Samtal-, energy flow breathing-& regressionsterapi


I mötet med en annan människa skapar vi relationer, jag som SERterapeut bygger terapin i första hand på att vi skapar en relation. Att finna svaren på frågorna du har inom dig, tillsammans, du och jag. 
När lyssnade någon på dig om dina innersta tankar och känslor? Jag arbetar med traditionell psykoterapi blandat med alternativ terapi. Det är en emotionell terapiform som  bland annat handlar om att medvetandegöra beteenden och genomleva känslor.


Samtalet

Att ta sig tid för dig själv, tid för att stanna upp i ett samtal med någon som  lyssnar i ett terapeutiskt möte kan hjälpa att släppa på de psykiska försvaren, finna nya vägar och svar.

Att se ditt liv och livshändelser i ett sammanhang, kan bli en del av att växa i dig själv och i dina relationer.

I samtalet använder jag mig av de verktyg jag fått i min utbildning, förutom att lyssna, kan EFB, visualisering, bildterapi, drömmar hjälpa dig att komma framåt i processen.


Energy flow breathing
Är en kombination av djupandning, stresspositioner och mindfulness. EFB löser upp kroppens fysiska försvar såsom stress, trauman och spänningar. EFB öppnar upp för kroppens behov, tankar och känslor.  


Regression

Genom att jag tar dig ner i djupavslappning, att lager för lager  gå in i dig själv, slappna av och tillåtas möta ditt inre. Genom att visualisera glömda minnen, tidigare liv, fantasivärldar mm arbetar vi med att se och genomleva sina känslor.

  Guidade inre resor, har ett syfte och en styrning. De kan handla om att möta sitt inre barn, sina delpersonligheter, hur du tar hand om dina behov, hittar ditt inre lugn mm.

Vid frågor eller önskemål om övriga tider än de som finns med i boka direkt, mejla mig gärna. 
Namn E-post Meddelande Skicka in
  • Alla har vi varit små, alla har vi minnen vi inte kan rå på