Samtal-, energy flow breathing-& regressionsterapi


Det  goda samtalet

  i ett terapeutiskt möte vill jag förmedla känslan av att du är på en trygg plats, där jag lyssnar in och hjälper dig  släppa på de psykiska och fysiska försvaren, i din takt finna nya vägar till svaret på dina frågor kring det som fört dig till mig som terapeut.

Att se ditt liv och livshändelser i ett sammanhang och  synliggöra beteenden kan bli en del i att växa i dig själv och i dina relationer.


Regression

är en alternativ metod som genom djupavslappning får dig att nå ditt omedvetna. Med hjälp av detta verktyg kan jag hjälpa dig att finna svaren som finns inom dig men som i vaket tillstånd inte går att komma åt. I regressionen är du i mellanlandet mellan sömn och vaken, du visualiserar och jag ställer frågor och antecknar det du upplever och berättar. 

Energy flow breathing

är en andningsmetod som hjälper dig att komma tillbaka till din ursprungsandning, komma i kontakt med diig själv och ditt inre. Med hjälp av fysisk utmanande positionering och andningsteknik skapas små el stora vibrationer i kroppen som hjälper dig att släppa såväl fysiska- som mentala blockeringar. Denna metod är till stor hjälp om du har svårt att komma ner i varv, är utmattad, stressad, obearbetade trauman, har sömnproblem och är i behov av återhämtning.  Vid frågor eller önskemål om övriga tider än de som finns med i boka direkt, mejla mig gärna. 
Namn E-post Meddelande Skicka in
  • Alla har vi varit små, alla har vi minnen vi inte kan rå på